LeoNet - nezisková privátna sieť

Sme občianské združenie sídliace v Leopoldove. V tomto malom mestečku pre svojich členov prevádzkujeme lokálnu počítačovú sieť. Našim cieľom je sprístupniť Internet v meste Leopoldov a jeho okolí pre bežných ľudí.

Ponúkame pre Vás

Pre svojich členov ponúkame pripojenie na Internet prostredníctvom našej privátnej siete, ktorá pokrýva takmer celú čast Leopoldova a okolitých dedín (Červeník, Šulekovo).Členský poplatok je 10 € (301,26 Sk / 1 € = 30.126 Sk). A zahŕňa bezplatnú účasť na akciách organizovaných združením Leonet.

História

Vznik privátnej siete siaha ku dňu 1.5.2003, keď sme sputili prvý prístupový bod wifi. Na sieti bolo pripojených 5 počítačov. O pár mesiacov sa počeť rozšíril na prvú desiatku a s tým sme sieť pripojili k Internetu.V priebehu niekoľkých rokov sa táto sieť rozrástla o stovku počítačov, čo nás prinútilo založiť občianské združenie. Vzniklo dňa 10.12.2007.

Reklamné odkazy